0243 5576 550

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương Mại Nishu Việt Nam- là thành viên của  Công ty Cổ Phần Tiêu Chuẩn Việt( V- standa., JSC). V-