0243 5576 550

Thông báo thay đổi tên công ty và địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NISHU VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—– o0o —–

THÔNG BÁO
Về việc đổi tên Công ty

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Trước hết, Công ty Cổ phần Thương Mại Nishu Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty, khách hàng trong thời gian qua.
Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Nishu dần dần đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường điện tử điện lạnh Việt Nam và các nước. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội, nay Công ty Cổ phần Thương Mại Nishu Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty, địa chỉ tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Tên công ty Công ty Cổ phần Thương Mại Nishu Việt Nam Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nishu Việt Nam Thay đổi
Tên giao dịch Nishu Viet Nam Manufacturing and Trading joint Stock Company Thay đổi
Địa chỉ 181 Đình Thôn, Mỹ Đình 1 Nam Từ Liêm, Hà Nội Ô 12 lô A15- Khu đô thị mới đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Không đổi

Điều 2. Kể từ ngày 22/02/2021, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Nishu Việt Nam chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 22/02/2021, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3. Kể từ ngày22/02/2021, kính đề nghị Quý công ty, Quý đại lý, Khách Hàng khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty, Quý Đại Lý, Quý Khách Hàng có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty Cổ phần Thương Mại Nishu Việt Nam xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.