0243 5576 550

(Tiếng Việt) Mùa đông năm 2017 có thể lạnh nhất trong 100 năm qua: lý giải của chuyên gia?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.