0243 5576 550

(Tiếng Việt) Máy sấy Electrolux 8 kg EDS805KQSA