0243 5576 550

(Tiếng Việt) Tủ lạnh Electrolux 250L EBB2802H-H Inverter